Download press releases and pictures

Back

Press release 17, October 29th, 2013

Redegørelse om piratoverfaldet på M/V Leopard d. 12. Januar 2011

Den Maritime Havarikommission har  i dag udsendt vedhæftede redegørelse om piratoverfaldet på M/V Leopard. Link til redegørelse

Venlig hilsen
Claus Bech


Press release 16, May 16th, 2013

Rederiforeningen af 2010 vil ikke begrunde eksklusionen af Shipcraft.

Den 30. april 2013 ­ samme dag som de seks kidnappede søfolk fra M/V Leopard blev frigivet af somaliske pirater ­ blev Shipcraft ekskluderet fra Rederiforeningen af 2010. Foreningen har endnu ikke ønsket at specificere årsagen til eksklusionen nærmere, men har gennem kidnapningsaffæren lagt et massivt pres på Shipcraft for at få rederiet til at forlade foreningen.

Shipcraft modtog d. 30. april 2013 Rederiforeningens brev om ”Udmeldelse af Rederiforeningen af 2010”. I brevet er begrundelsen for at ekskludere Shipcraft beskrevet i meget overordnede vendinger og Shipcraft har siden forgæves forsøgt at få uddybet den kritik, der har ført til det drastiske skridt at ekskludere Shipcraft.

Derfor sender direktør Claus Bech fra Shipcraft nu et åbent brev til bestyrelsesmedlemmerne i foreningen i håbet om at få konkretiseret den kritik, der ligger til grund for bestyrelsens beslutning. Samtidig offentliggør Shipcraft e-mail korrespondance, der viser at Rederiforeningen af 2010 løbende har været orienteret om den overordnede udvikling i kidnapningssagen.

”Hos Shipcraft mener vi, at vi har gjort vores absolut bedste for at få frigivet vores besætning fra M/V Leopard, og derfor er det vigtigt for os og selskabets omdømme, at kritikken fra Rederiforeningen af 2010 præciseres, således vi har mulighed for at tage stilling til den”, siger Claus Bech.

Gennem det meste af kidnapningsaffæren har tonen fra direktionen og andre ledende medarbejdere i Rederiforeningen af 2010 overfor Shipcraft været hård ­ og efter rederiets mening direkte skadelig for bestræbelserne på at få frigivet besætningen fra M/V Leopard. Rederiforeningen har været bekymret for søfartens renomme.

”Hos Shipcraft synes vi, at det er tragisk, at hensynet til erhvervets anseelse og forretningsmuligheder vejede tungere end hensynet til forhandlingerne om en frigivelse af vores seks kolleger”, siger Claus Bech.

Samtidig har adm. direktør Peter Bjerregaard fra Danmarks Rederiforening forsøgt at presse Shipcraft til at melde sig ud af Rederiforeningen af 2010. Selvom Shipcraft har forsøgt at få søfartens førstemand til at forholde sig til fakta, så har han mere end antydet, at man nok kunne finde en eksklusionsgrund hvis det var nødvendigt.

”Alt i alt står vi hos Shipcraft tilbage med indtrykket af en brancheforening, der har svigtet en lille medlemsvirksomhed, fordi det var mediemæssigt og politisk opportunt ­ uden hensyntagen til vores søfolk, der som konsekvens formentlig kom til at sidde endnu længere tid i piraternes fangenskab”, siger Claus Bech.

Det åbne brev til bestyrelsesmedlemmerne i Rederiforeningen af 2010 kan læses i sin fulde længde her

Link til bilag:

Henvendelser fra pressen kan rettes til Shipcrafts direktør Claus Bech via kommunikationsrådgiver Mads Lindberg på mail: press@shipcraft.dk

Press release 15, May 12th, 2013

Besked fra Søren Lyngbjoern

Jeg takker endnu engang for den store interesse omkring min frigivelse. Det er dejligt at vide, at så mange mennesker i Danmark har fulgt sagen og har følt med os gennem alle de frygtelige ting, vi har været igennem som gidsler i Somalia.

Jeg vil gerne takke de professionelle folk, der har sørget for, at vi er kommet godt hjem: Både Søværnet, SOS International og rederiets folk, der også har hjulpet min familie og venner med at passe mine ting, mens jeg var væk.

Lige nu har jeg brug for mest mulig fred og ro, så jeg kan koncentrere mig om at blive rask. Hele forløbet har naturligvis også belastet min familie hårdt. Derfor beder jeg pressen om at respektere vores behov for privatliv.

Alle henvendelser fra medierne til mig eller min familie kan sendes til press@shipcraft.dk, der vil videreformidle dem til mig. Jeg vil på et senere tidspunkt tage stilling til eventuelle interviews.

 

Med venlig hilsen

Søren Lyngbjørn


Press release 14, May 7th, 2013

Dansk:


Endelig et velkendt ansigt…


Direktør Claus Bech fra Shipcraft har nu besøgt de seks sømænd fra M/V Leopard, der blev løsladt 30. april. De er i bedre helbredsmæssig tilstand end ventet, glæder sig til at blive genforenet med familie og venner og var glade for endelig at se nogle velkendte ansigter.


I weekenden rejste direktør Claus Bech fra Shipcraft af sted sammen med besætningsansvarlige repræsentanter fra Nordane Svendborg for at møde de seks sømænd fra M/V Leopard. Det første møde var præget af følelser og gensynsglæde.

”Jeg tror først og fremmest Eddy, Søren og vores fire filippinske kolleger var glade for endelig at se nogle velkendte ansigter. Det var første gang i næsten 2½ år at de mødte nogle mennesker de kender. Gennem den sidste uge har de været omgivet af dygtige professionelle, men de var tydeligvis meget glade for at få en god snak om forløbet med nogle, de har en relation til”, siger Claus Bech.

”Ligesom min første telefonsamtale med sømændene, så var det første møde præget af følelser og glæde og foregik i en meget positiv stemning. Det var tydeligt for mig, at mødet med os var en slags endegyldigt bevis for besætningen på, at deres lange mareridt nu er overstået, og at rejsen mod et normalt liv endelig kan begynde. Der blev krammet og også grædt en smule”, siger en glad Claus Bech.

Ved det godt otte timer lange møde, der foregik et hemmeligt og sikkert sted i Europa, fortalte søfolkene bl.a. om selve kapringen af M/V Leopard, det frygtelige og opslidende fangenskab og begivenhederne omkring frigivelsen. Claus Bech fortalte om Shipcrafts bestræbelser på at nå til enighed om en løsesum med de somaliske kidnappere og få løsladt de seks søfolk.

”Vores besætning har udvist en usædvanlig styrke gennem det lange fangenskab og har formået at holde sammen og støtte hinanden.  Jeg er stolt over, at de er kommet igennem det hele og håber af hele mit hjerte, at vi kan hjælpe dem til at  komme sig fuldstændig fysisk og psykisk og få et normalt familie- og arbejdsliv igen. Og vi håber at se dem tilbage på vores skibe”, siger Claus Bech.

En del af tiden, som Claus Bech og Nordane-repræsentanterne brugte sammen med besætningen, blev brugt på at givet dem et overblik over deres økonomiske situation. Afhængigt af overenskomster, kontrakter og andre aftaler har de opsparet løn, ferie og fridage. Desuden blev muligheder for at søge erstatning opridset.

De seks søfolk har endnu ikke taget endelig stilling til hvornår de er parat til at blive genforenet med deres familier, men det kunne ske allerede i indeværende uge. Det er endnu ikke afklaret hvornår og i hvilket omfang sømændene ønsker at blive interviewet af medierne. Shipcraft beder dog igen på forhånd medierne om at have forståelse for, at sømændene har brug for ro og samvær med deres familier.

”Vi vil løbende holde medierne orienteret om nyt i sagen, men det er helt op til de enkelte søfolk at tage stilling til om de ønsker at lade sig interviewe. Jeg forventer bestemt at de på et eller andet tidspunk ønsker at fortælle deres historie, men det er vores håb, at medierne vil respektere, at vores kollegaer i denne tid først og fremmest har brug for fred og ro sammen med deres familier”, siger Claus Bech.

Henvendelser fra pressen kan rettes til Shipcrafts direktør Claus Bech via kommunikationsrådgiver Mads Lindberg på mail: press@shipcraft.dk eller telefon: 2981 0290.


English:


Finally a familiar face…

Managing Director Claus Bech of Shipcraft has now visited the six seamen from M/V Leopard, that were released on April 30. Their health is better than anticipated, they are looking forward to being reunited with their families and were happy to finally see some familiar faces.


This weekend Managing Director Claus Bech of Shipcraft travelled together with representatives of the crew management company Nordane, to visit the six seamen of M/V Leopard. This first meeting was characterized by emotions and reunion joy.
“First and foremost I believe that Eddy. Søren and our four Philippine colleagues were happy to finally see some familiar faces. It was the first time in close to 2½ years they have met some people they actually know. Throughout the past week they have been surrounded by skilled professionals, but they were obviously happy to be able to talk about their ordeals with somebody they know”, says Claus Bech.

“As in my initial telephone conversation with our colleagues, it was a meeting characterized by emotion and joy and conducted in a very positive atmosphere. It was clear to me, that the meeting with us was a final proof to the crew, that this terrible ordeal is now over and the journey towards a normal life can begin. There were hugs and also a bit of tears”, says a happy Claus Bech.

Through the eight hour long meeting conducted at a secret and secure location somewhere in Europe, the seamen among other things told about the actual hijacking of M/V Leopard, the terrible and fatiguing captivity and the events surrounding their release. Claus Bech told about the efforts to reach an agreement on the ransom with the Somali kidnappers and secure the release of the six seamen.

”Our crew has demonstrated an unusual strength throughout their captivity and has managed to stick together and support each other. I’m proud that they have made it through the ordeal and I sincerely hope that we can help them to fully recover physically and mentally and resume a normal family- and work life. And we hope to see them back on our vessels”, says Claus Bech.  

A part of the time that Claus Bech and the Nordane-representatives spent with the crew was devoted to providing an overview of their individual economic situation. Depending on collective agreements, contracts and other agreements, they have accumulated salary, vacation and days off. In addition the possibilities for applying for compensation were described briefly.

The six seamen have yet to decide when they feel ready to be reunited with their families, but it could happen already this week. It is still undetermined whether and to what extent the seamen wish to be interviewed by the media. However Shipcraft ask the media to accept that the seamen will need peace and privacy with their families.

One of the things that will be established is whether the seamen wish to make themselves available to the media.

”We will keep the media informed about any news, but it’s entirely up to the individual seaman to decide whether or not he wants to be interviewed. I expect that they will wish to tell their story at some point, but we hope that the media will respect that right now our colleagues first and foremost need peace and privacy with their families”, informs Claus Bech.

Inquiries from the press can be directed to Managing Director Claus Bech via communications advisor Mads Lindberg on mail: press@shipcraft.dk or phone: +45 2981 0290

 


Press release 13, May 3th, 2013

Dansk:

Sømænd er i Europa og har det godt

De seks sømænd, der blev kidnappet af somaliske pirater i forbindelse med kapringen af det danske fragtskib M/V Leopard i januar 2011, er nu i Europa og har det efter omstændighederne godt. Direktør Claus Bech fra Shipcraft har været i telefonisk kontakt med alle sømændene, der er ved godt mod.


De to danske og fire filippinske sømænd blev efter løsladelsen 30. april om eftermiddagen bragt til den danske fregat Iver Huitfeldt med helikopter. Fregatten sejlede herefter til Seychellerne hvorfra de 6 sømænd blev fløjet til Europa med ambulancefly. Direktør Claus Bech fra Shipcraft snakkede i går med alle seks søfolk.

”Det var et meget følelsesladet øjeblik. Jeg snakkede med alle seks i går aftes. Jeg startede med at snakke med Eddy, derefter Søren og så de fire Filippinske søfolk. Samlet snakkede jeg med dem i næsten tre kvarter og alle samtalerne var positive og foregik i en god stemning”, siger Claus Bech.

”Jeg ønskede Eddy velkommen tilbage til livet og takkede ham for at have holdt sammen på sine folk og holdt modet oppe hos dem gennem de sidste 2½ år. Jeg er meget stolt af, at han har fortsat med at tage sit ansvar som kaptajn alvorligt. Han gav udtryk for stor glæde og lettelse og fortalte, at han glæder sig meget til at blive genforenet med sin kone og børn. Han sagde også, at han glædede sig til at snakke med mig”, fortæller Claus Bech

”Søren var glad, fattet og ved godt mod. Under fangeskabet har han desværre pådraget sig en infektion, der ikke er blevet behandlet og det har svækket ham. Men nu får han selvfølgelig den bedste behandling og han kommer sig forhåbentlig snart”, siger Claus Bech.
De seks søfolk fra M/V Leopard befinder sig i øjeblikket i medicinsk karantæne, et myndighedskrav i det land hvor de befinder sig. Her vil de blive undersøgt for evt. smitsomme sygdomme og gennemgå et grundigt helbredscheck. De vil også få tilbudt samtaler med psykologer og danske gidseltagningseksperter. Herefter vil de mødes med Claus Bech og formentlig derefter rejse direkte af sted for at blive genforenet med deres familier.

”Jeg har pakket min kuffert og er parat til at tage af sted for at møde besætningen lige så snart de er ude af den medicinske karantæne, hvilket forhåbentlig bliver indenfor de næste par dage. Det er meget vigtigt for mig at høre direkte fra folkene om alt det frygtelige de har været igennem - og jeg vil også meget gerne fortælle dem om vores bestræbelser for at få dem fri. Og jeg bliver sammen med besætningen så længe det er nødvendigt”, siger Claus Bech.

En af de ting, der skal afklares, er hvornår og i hvilket omfang sømændene ønsker at blive interviewet af medierne. Shipcraft beder dog på forhånd medierne om at have forståelse for, at sømændene nu har brug for ro og samvær med deres familier.

”Vi har naturligvis forståelse for, at sagen har stor offentlig interesse, og vi vil derfor løbende holde medierne orienteret om nyt i sagen. Det er muligt nu, hvor offentlig omtale ikke længere kan være til skade for vores besætnings frigivelse. Til gengæld er det vores håb, at medierne vil respektere, at vores kollegaer i denne tid først og fremmest har brug for fred og ro sammen med deres familier”, siger Claus Bech.

Henvendelser fra pressen kan rettes til Shipcrafts direktør Claus Bech via kommunikationsrådgiver Mads Lindberg på mail:
press@shipcraft.dk eller telefon: 2981 0290.

English:

Seamen are in Europe and are well

The six seamen who were kidnapped by Somali pirates in connection with the seizure of the Danish coaster M/V Leopard in January 2011 are now in Europe and are well. Managing director Claus Bech of Shipcraft has talked to all the seamen and they are in good spirits.


Following their release, the two Danish and four Philippine seamen were transported to the Danish frigate Iver Huitfeldt by helicopter. The frigate then departed for the Seychelles and from there the six seamen were transported to Europe by an ambulance plane. Managing director Claus Bech spoke to all six seamen yesterday.

”It was a very emotional moment. I spoke to all six yesterday night. I began with Eddy, continued with Søren and then spoke to the four Philippine seamen. All together we  spoke for almost three quarters of an hour. All the conversations were positive and conducted in a good atmosphere”, says Claus Bech.

”I welcomed Eddy back to life and thanked him for keeping his crew together and encouraging them for the past close to 2½ years. I’m very proud that he has kept up his responsibility as a captain. He expressed great joy and relief over the release and told me that he was looking very much forward to being reunited with his wife and children. He also said that he was looking forward to talking to me”, says Claus Bech.

”Søren was happy, calm and in good spirits. During captivity he has contracted an infection that has not been treated and that has weakened his condition. Now he is getting the best care and will hopefully recover soon”, says Claus Bech.

The six seamen from M/V Leopard are currently in a medical quarantine as required by the authorities in the country where they are presently staying. They will be screened for any infectious diseases and undergo a comprehensive health check. They will be offered consultations with psychologists and Danish experts. Following this they will meet with Claus Bech and then probably leave directly to be reunited with their families.

”I have packed my suitcase and am ready to travel to the crew as soon as they are out of the medical quarantine, hopefully within the coming 3 days. It is very important for me to speak with our crew members and learn about the hard times that they have gone through. I would also like to brief them about our efforts to free them. And I will stay with the crew as long as it is required”, says Claus Bech.

One of the things to be discussed is whether the seamen wish to make themselves available to the media. At present Shipcraft asks the media to accept that the seamen will need peace and privacy with their families.

”Of course we realize that the matter has a great public interest, and we will keep the media informed about any news. This is now possible as publicity can no longer endanger the release of our crew. In return we hope that the media will respect that our colleagues first and foremost need peace and privacy with their families”, informs Claus Bech.


Inquiries from the press can be directed to Managing Director Claus Bech via communications advisor Mads Lindberg on mail: press@shipcraft.dk or phone: +45 2981 0290

 


Press release 12, April 30th, 2013

Dansk
Sømænd frigivet i Somalia

Efter mere end to års fangeskab er de seks sømænd, der blev kidnappet af somaliske pirater i forbindelse med kapringen af det danske fragtskib M/V Leopard i januar 2011, frigivet og bragt i sikkerhed.

De to danske og fire filippinske sømænd er for ganske kort tid siden blevet løsladt ud fra Somalias kyst og befinder sig nu i trygge omgivelser.

”Det er med meget stor glæde og lettelse, at vi kan meddele, at vores kollegaer endelig er frigivet. De sidste mere end to år har været særdeles traumatiske og umenneskelige for vores besætning og deres familier, og vi glæder os meget til atter at få vores kollegaer hjem”, siger Claus Bech, direktør i Shipcraft.

”Jeg har netop talt med sømændenes familier. Det var et meget bevægende øjeblik, og det siger sig selv, at den lykkelige besked blev modtaget med stor glæde”, siger Claus Bech, der nu selv tager af sted for at møde sømændene på deres opholdssted.

I sikkerhed med professionelt personale
Sømændene befinder sig i sikkerhed og er omgivet af professionelt personale, heriblandt læger og psykologer.

”De første vurderinger er, at vores kollegaer efter omstændighederne har det ok. Men det er vigtigt for os, at de får den bedst mulige lægelige hjælp nu, og så snart vores besætning er blevet grundigt undersøgt og har fået lægernes accept, vil de blive hjulpet hjem til deres familier”, siger Claus Bech.

Umenneskelig situation
For gidslerne har den lange tid i fangeskab været umenneskelig og opslidende. På nuværende tidspunkt er den konkrete viden om deres tilbageholdelse begrænset. Sømændene blev kidnappet af somaliske pirater i Det Arabiske Hav i januar 2011, da piraterne kaprede fragtskibet M/V Leopard. Piraterne fik imidlertid beskadiget skibet under angrebet og måtte derfor efterlade skibet drivende. Piraterne kidnappede i stedet besætningen og tog dem siden med ind på land, hvor de blev flyttet rundt på forskellige lokationer. Gidslerne har i få tilfælde fået lov til at tale med deres familier.

Shipcraft har nu fokus på at hjælpe sømændene tilbage til et normalt liv. Når sømændene snart vender hjem, har de først og fremmest brug for fred og ro samt uforstyrret samvær med deres familier.

”De traumatiske og umenneskelige oplevelser, vores kollegaer har været igennem, har selv sagt sat dybe spor hos dem. Vi har nu al vores fokus på at sikre sømændene en god reintegration”, siger Claus Bech.

Tæt samarbejde med myndigheder og gidseltagningseksperter
Siden besætningens kidnapning har Shipcraft arbejdet tæt sammen med de danske myndigheder for at sikre den bedste håndtering af situationen. Rederiet har i hele forløbet desuden haft tilknyttet velrenommerede udenlandske - og siden ultimo 2011 også danske - gidseltagningseksperter. Eksperterne har igennem hele forløbet rådgivet Shipcraft i de særdeles vanskelige forhandlinger med piraterne.

”Gidselsagen har trukket ud i mere end to år. Vi er et meget lille rederi, og piraterne har haft helt urealistiske forventninger til løsesummen”, siger Claus Bech.

”Vi har sammen med vores rådgivere kæmpet hårdt hver eneste dag siden kidnapningen for at finde en løsning. Vi er glade for, at det hårde arbejde, som alle involverede har lagt i at få besætningen løsladt, nu er blevet belønnet med vores kollegaers frigivelse. Vi vil gerne rette en stor tak til vores eksterne eksperter og de danske myndigheder for deres hjælp og assistance i denne svære tid”, siger Claus Bech.

Af hensyn til eventuelle fremtidige gidselsituationer kan Shipcraft ikke udtale sig om løsesummens størrelse, men det ligger fast, at Shipcraft har betalt et anseeligt millionbeløb, der er væsentligt højere end i tidligere gidseltagninger, hvor der har været danskere involveret.

Sømændene har brug for ro
Shipcraft beder medierne om at have forståelse for, at sømændene nu har brug for ro og samvær med deres familier.

”Vi har naturligvis forståelse for, at sagen har stor offentlig interesse, og vi vil derfor løbende holde medierne orienteret om nyt i sagen. Det er muligt nu, hvor offentlig omtale ikke længere kan være til skade for vores besætnings frigivelse. Til gengæld er det vores håb, at medierne vil respektere, at vores kollegaer i denne tid først og fremmest har brug for fred og ro sammen med deres familier”, siger Claus Bech.

Henvendelser fra pressen kan rettes til Shipcrafts direktør Claus Bech via kommunikationsrådgiver Mads Lindberg på mail:
press@shipcraft.dk eller telefon: 2981 0290.

 

English
Seamen Released in Somalia

After more than 2 years of captivity, the six seamen, who were kidnapped by Somali pirates in connection with the seizure of the Danish coaster M/V Leopard in January 2011, have been released and lead to safety.
The two Danish and the four Philippine seamen have very recently been released off the Somali coast and are now in safe surroundings.

”It is with very great happiness and relief we can inform that our colleagues finally have been released. The past more than two years have been extremely traumatic and inhuman for our crew and their families, and we very much look forward to having our colleagues back home”, informs Claus Bech, Managing Director of Shipcraft.

”I have just talked to the families of the seamen. It was a very emotional moment, and it goes without saying that the happy news were received with great joy”, informs Claus Bech, who now himself travels to meet the seamen at their resort.

In Safety with Qualified Team
The seamen are now in safety and are surrounded by a professional team consisting of both doctors and psychologists.

”The first evaluations are that our colleagues, considering the circumstances, are ok. However, it is important to us that they receive the best possible medical assistance now, and as soon as they have been thoroughly examined and have received the doctor’s acceptance, they will be brought home to their families”, informs Claus Bech.

Inhuman Situation
This long period of time in captivity has been inhuman and exhausting for the hostages. For now details of the captivity is limited. The seamen were kidnapped by Somali pirates in the Arabian Sea in January 2011, when pirates captured the coaster M/V Leopard. However, the pirates damaged the ship and left it drifting. Instead the pirates kidnapped the crew and since took them ashore, where they were moved to different locations in Somalia.  On a few occasions the hostages have been allowed to talk to their families.

For now Shipcraft’s main focus is to help the seamen get back to a normal life. When they return home, they first and foremost need peace and quiet and undisturbed time with their families.

³The traumatic and inhuman conditions our colleagues have experienced have of course affected them deeply. Now our main focus is to ensure they get a good reintegration”, says Claus Bech.

Close Cooperation with Authorities and Kidnapping Experts
Since the kidnapping of the crew Shipcraft has worked closely with the Danish Authorities to ensure the best possible handling of the situation. During the entire period the company has been closely connected to well reputable foreign - and since the end of 2011 also Danish - kidnapping experts. The experts have throughout the duration of the kidnapping advised Shipcraft in these extremely difficult negotiations with the pirates.

”The kidnapping has been going on for more than two years. We are a very small company and the pirates’ expectations to the ransom have been completely unrealistic”, informs Claus Bech.

”We have together with our advisors been fighting hard every day to find a solution. We are happy that the hard work all involved parties have done in order to have the crew set free, now have been rewarded with their release. We wish to thank our extern experts and the Danish Authorities for their help and assistance during these hard times”, says Claus Bech.

Considering possible future kidnapping situations Shipcraft cannot reveal the size of the ransom, but Shipcraft has paid considerable millions, substantially more than previous kidnappings where Danish citizens have been involved.

The Seamen needs peace and quiet
Shipcraft now ask media to accept that the seamen will need peace and privacy with their families.

”Of course we realize that the matter has great public interest, and we will keep the media informed about any news. This is now possible as publicity no longer can endanger the release of our crew. In return we hope that the media will respect that our colleagues now first and foremost need peace and privacy with their families”, informs Claus Bech.


Inquiries from the press can be directed to Managing Director Claus Bech via communications advisor Mads Lindberg on mail: press@shipcraft.dk or phone: +45 2981 0290

 

Press release 11, January 10th, 2013

Dansk
Vi runder desværre snart to-årsdagen for gidseltagningen og tilbageholdelsen af vores stakkels kolleger, der holdes fanget under kummerlige forhold i Somalia. Vi kan kun forestille os, hvilke grusomme trængsler de og deres pårørende gennemlever.
 
Siden dag ét for tilfangetagelsen, har vi arbejdet målrettet på at få frigivet gidslerne hurtigst muligt, og det fortsætter vi uophørligt med sammen med de professionelle rådgivere, vi har fået anbefalet. Nøglen til at gøre en ende på vores besætnings mareridt ligger imidlertid udelukkende hos de pirater, som tilbageholder dem.
 
Vores tanker og håb om en snarlig løsladelse går til vores besætning.

Venlig hilsen
Claus Bech

 

English
Two years anniversary of inhuman captivity in Somalia is soon the sad reality for our poor colleagues. We recognize the magnitude of the difficulties that they and their loved ones at home must be going through.

As done since day one we will continue to work relentlessly with our recommended professional advisors towards securing the soonest possible safe release of our crew. The power, however, to end our crew’s nightmare ultimately lies with the pirates holding our crew.

Our thoughts and prayers go with our crew for a quick release.

Sincerely,
Claus Bech


Press release 10, January 9th, 2013

Dansk
På grund af den nuværende situation med vores tilbageholdte besætning i Somalia har Shipcraft (Cyprus) Ltd. besluttet, at det vil være mest hensigtsmæssigt at ændre fra Shipcraft A/S til Shipcraft ApS med uændret aktiekapital. John Larsson, som gennem andre selskaber kontrollerer aktiemajoriteten, vil fremadrettet repræsentere ejerne som eneste bestyrelsesmedlem. Vi takker Sysser Zerlang Philipson og Claus Bech for deres fremragende arbejde i Shipcraft A/S’  bestyrelse under disse svære tider. Claus Bech fortsætter uændret som Administrerende Direktør for Shipcraft ApS.

Venlig hilsen
John Larsson

 

English
Due to the ongoing situation with our crew captured in Somalia, Shipcraft (Cyprus) Ltd. has decided that the situation is best served by changing from Shipcraft A/s to Shipcraft Aps with unchanged share capital. Mr. John Larsson - who through companies controls the majority of shares - will henceforth represent owners as sole board member. We thank Mrs. Sysser Zerlang Philipson and Mr. Claus Bech for their outstanding work on the board during these difficult times for Shipcraft A/S. Mr Claus Bech will continue as Managing Director in Shipcraft Aps.

Sincerely,

John Larsson

Press release 9, December 26th, 2012 Dansk

Der har været rygter fremme i forskellige udenlandske medier, at en af vor kolleger, der er kidnappet af somaliske forbrydere, skulle være afgået ved døden. Shipcraft har ikke modtaget hverken uafhængig eller bekræftet information i løbet af de sidste par dage, der kan bekræfte disse overvældende rygter. Det vil være upassende for selskabet at komme med yderligere kommentarer i denne sag, da dette vil kunne forværre situationen yderligere for vore kolleger, der er tilbageholdt i Somalia.

Vi arbejder uafbrudt for at få vor besætning løsladt så hurtigt som muligt. Til trods for alle bestræbelser har piraterne desværre ikke vist tegn på at ville løslade vor besætning.

Venlig hilsen 
Claus Bech

English

There has been rumours in some foreign medias that one of our colleagues being held hostage by criminals in Somalia has passed away. Shipcraft has received no independent or verifiable corroboration of this information over the past days that substantiate these devastating rumours. At present it would be inappropriate for the company to make any additional comments on this matter as to do so may further imperil our colleagues being held captive in Somalia.

We work uninterrupted for our crew's earliest possible release. Despite all efforts the pirates have, however, so far not shown any signs indicating that they intend to release our crew.

Sincerely,
Claus Bech


 
Press release 8, July 16th, 2012

Dansk

John Arne Larsson, som gennem selskaber repræsenterer den kontrollerende aktieandel i Shipcraft A/S, har valgt at indtage pladsen som formand for bestyrelsen. Sysser Philipson fortsætter i bestyrelsen på lige fod med direktør Claus Bech.

English

John Arne Larsson,  being the controlling share holder  in Shipcraft A/S, has chosen to be chairman of the board. Sysser Philipson will continue on the board,  on equal terms  with Director Claus Bech.

 


Press release 7, July 8th, 2012

Dansk

Der er nu snart gået 1 1/2 år, siden vores kolleger blev kidnappet af somaliske pirater, og sammen med de pårørende og vores professionelle rådgivere deler vi fuldt ud frustrationen over, at vores kolleger fortsat er tilbageholdt af kidnapperne på vilkår, der ikke er noget menneske værdigt.

Så længe der pågår forhandlinger, vil vi - af hensyn til vores folks sikkerhed - stadig ikke dele oplysninger om selve forhandlingsforløbet uden for cirklen bestående af vores danske og internationale rådgivere/forhandlere, de danske myndigheder og ledelsen i rederiet - en holdning som alle involverede parter er enige i.

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at alle involverede parter i processen uændret har som højeste prioritet at få vores kolleger befriet og genforenet med deres familier så hurtigt som muligt. Vi arbejder målrettet og indædt på at få dette til at ske.

Omtalen i medierne er ikke befordrende for forhandlingsprocessen. Vi har forståelse for, at sagen har stor almen interesse, men hensynet til vores kollegers sikkerhed er nødvendigvis hævet over alt andet, deriblandt spørgsmål til processen, holdninger og kritik mv. fra udenforstående uden indgående kendskab til sagen.

Vi fortsætter ufortrødent med at gøre alt, hvad der står i vores magt for at få vores kolleger frigivet hurtigst muligt, og vi håber inderligt, at alle vil samarbejde og tage de nødvendige hensyn, indtil denne forfærdelige situation forhåbentlig snarest er bragt til ende.

Vi kan desværre ikke fortælle mere.


Venlig hilsen
Claus Bech

English

It has now been almost 18 months since our colleagues were kidnapped by Somali pirates. Together with their relatives and our professional advisors , we fully share the frustration that our colleagues still are detained by the kidnappers on conditions that are not worthy for any humans.

As long as the negotiations are ongoing, we will, for the sake of our people, still not share information about the negotiations to anybody outside the circle, consisting of our Danish and International advisors/negotiators, the Danish Authorities, and the Shipcraft management – an approach to which all involved parties agree.

There must be absolutely no doubt that it is still of the highest priority to all involved parties in this process to get our colleagues released and reunited with their families as soon as possible. We are working specifically and very hard to make this happen.

The publicity in the media is not helping the negotiation process. We appreciate that this matter is of great public interest, but it goes without saying that the safety of our colleagues is beyond anything else, including questions about  the process, statements, and criticism etc. from outsiders with no real knowledge of the matter.

We continue steadily to do everything in our power to have our colleagues released as soon as possible, and we sincerely hope that everybody will cooperate and take the necessary considerations until this horrible situation will be ended, hopefully soon.

Unfortunately we cannot tell more.

Sincerely,
Claus Bech


Press Release 6, January 12th, 2012

Dansk

Trist årsdag for gidseltagning
Det er med både bedrøvelse og beklagelse, at vi nu må konstatere, at vores 6 kolleger har været i somaliske piraters vold i 365 dage. Ligesom alle andre dage i det forgangne år går vores tanker i dag til vores bortførte besætning og deres bekymrede familier.

I samarbejde med vores professionelle rådgivere har Shipcraft i hele dette lange år arbejdet ihærdigt og ufortrødent på at forhandle sig frem til en løsning med piraterne. Disse forhandlinger er blevet besværliggjort af, at vores besætning er blevet fjernet fra skibet og opholder sig i land - og ikke som normalt ombord på et skib.

Derudover er forhandlingerne hidtil desværre strandet på piraternes urealistiske krav til løsesum – krav, som Shipcraft desværre ikke er i stand til at honorere. Vi arbejder fortsat ihærdigt på at finde en løsning, således at vi snarest muligt kan få vores besætning hjem.

Venlig hilsen
Claus Bech

 

English

Sad anniversary of hostage situation
It is with sadness as well as regret that we must conclude that our 6 colleagues have now been held hostage by Somali pirates for 365 days. Just like all other days in the past year our thoughts go to our abducted crew and their worried families.

In collaboration with our professional consultants Shipcraft has worked diligently and steadily throughout this long year to negotiate a solution with the pirates. The negotiations have been hampered by the fact that our crew has been removed from the vessel and is held hostage ashore - as opposed to pirates’ normal operating procedure.

In addition, unfortunately the negotiations have been fruitless up till now due to the pirates' unrealistic demand for ransom which Shipcraft unfortunately is not in a position to meet. We continue to work diligently to find a solution, which will bring our crew home as soon as possible.

Sincerely,
Claus Bech


Press Release 5, December 21st, 2011

Dansk

Vi er meget bekymrede over at det endnu ikke har været muligt at opnå frigivelse af vores besætning på trods af målrettede indsatser fra os i samarbejde med vores rådgivere og med hjælp fra myndigheder og andre. Vi har den dybeste medfølelse med vores besætning, der lever i fangenskab under forfærdelige forhold med afsavnet af deres kære med hvem vi også føler. Vi fortsætter vores bestræbelser og appellerer til piraterne om et realistiskt krav, således at vores besætning kan blive frigivet.

Venlig hilsen
Claus Bech

 

English

We are very concerned about the fact that it has so far not been possible to negotiate the release of our crew in spite of ongoing efforts by us, our advisors and help from authorities and other parties. We suffer with our crew for being in captivity under very bad conditions instead of with their loved ones, with whom we also have the deepest sympathy. Our best efforts will continue as we appeal to the pirates to take a reasonable position so that our crew can be released.

Sincerely,
Claus Bech


Press Release 4, July 19, 2011

Dansk

Der har været fremsat forskellige påstande i medierne, deriblandt om at Shipcraft ikke arbejder målrettet på at få vores kolleger frigivet. Disse påstande er usande. Vi har siden januar med rådgivning fra velrenommerede rådgivere og i samarbejde med alle relevante involverede, deriblandt myndighederne, forhandlet med piraterne for hurtigst muligt at få vores besætning frigivet.

De nærmeste pårørerende holdes løbende informeret om udviklingen i overensstemmelse med etableret praksis for, hvor detaljeret information der kan tilgå uden for cirklen bestående af ledelsen, sikkerhedsrådgivere og myndigheder. Det er også af hensyn til vores kollegers sikkerhed, at vi ikke kan udtale os om, hvad der sker i de igangværende forhandlinger med piraterne, da det kan have negative konsekvenser for det videre forløb.

Vores kolleger lider under et umenneskeligt pres, psykisk såvel som fysisk. Den intense mediedækning kan forhale forhandlingsprocessen og derved udsætte vores besætning for yderligere pres. Vi håber inderligt, at pressen af hensyn til vores kolleger vil respektere dette. Jeg kan imidlertid forsikre, at vi gør alt, hvad der står i vores magt for at få vores kolleger hjem fra deres grusomme fangenskab så hurtigt som muligt.

Venlig hilsen
Claus Bech

 

English

There has been speculations in the press amongst others that Shipcraft is not working relentlessly towards the release of our colleagues. These allegations are not true. Shipcraft has since January - and with the advice from renowned security advisors and in close consultation with all relevant parties, amongst others the appropriate authorities - been negotiating for the fastest possible release of our crew.

During all this time close relatives have been duly informed in accordance with well-established practice as to how much details can be disclosed outside the circle of management, security advisors and authorities. In consideration of the safety of our crew we are not in a position of sharing the development of our negotiations with the public as this could have a negative impact on the progress.

Our colleagues are under unbelievable pressure, mentally as well as physically. The intense media coverage may delay the negotiation process, thereby exposing our crew to more pressure. We sincerely hope that the press in the interest of our colleagues will respect this. In the meantime, I can ensure that we are doing our very utmost to get our valued colleagues back home from the cruel captivity as soon as possible.

Sincerely,
Claus Bech

 
Press Release 3, January 21st. 2011

Engelsk

We can confirm that we have entered into negotiations with the pirates holding the crew of the M/V Leopard. We can also confirm that all our crew are well and they are being well treated. We are in regular contact with the pirates and are continuing, as our top priority, to make every effort to secure our crew’s release as soon as possible. As you will understand, we are not able to make detailed comments on the negotiation and would be grateful if the press continues to respect the privacy of the families during this sensitive and difficult time.

Shipcraft A/S
www.shipcraft.dkDansk

Vi kan bekræfte, at der er indledt forhandlinger med de pirater, der tilbageholder besætningen fra M/V Leopard. Vi kan også bekræfte at hele besætningen har det godt og bliver godt behandlet. Vi er i regelmæssig kontakt med piraterne, og det har fortsat vores øverste prioritet at få frigivet besætningen så hurtigt som muligt. Vi er ikke istand til at komme med detaljerede oplysninger om forhandlingerne, og vi vil også sætte stor pris på, at medierne fortsætter med at respektere familiernes privatliv i denne følsomme og svære tid.

Shipcraft A/S
www.shipcraft.dk
 
Press Release 2 - January 14, 2011

English

Shipcraft A/S can confirm that the M/V Leopard was hijacked on Wednesday 12 January 2011. We believe that following unsuccessful attempts to start the main-engine, the pirates abandoned the M/V Leopard, taking the six-man crew with them. The full circumstances of the hijack are unclear at this stage. The appropriate Danish and international authorities have been informed.

We are as from the outset in contact with the crews’ families to ensure that they are aware of the situation, and we are offering them every support possible. Shipcraft A/S’s top priority remains the safety of the crew, and everything possible is being done to resolve the situation as quickly as possible. In order to ensure the safety of the crew, we are not at liberty to release any further information about this incident at this stage. The media is asked, therefore, to respect both the sensitive nature of the situation and the privacy of the crew members’ families during this difficult time.

As soon as we have further relevant information, same will be released via Ritzau, as well as published on this site.


Dansk

Shipcraft A/S kan bekræfte, at M/V Leopard blev kapret af pirater onsdag 12. januar. Vi formoder, at det herefter af uvisse årsager ikke er lykkedes at starte hovedmotoren, og at piraterne derefter forlod skibet medbringende vores 6 mand store besætning. De fuldstændige omstændigheder er dog stadig uklare. Danske og internationale myndigheder er alle informeret.

Siden 12. januar har vi været i kontakt med pårørende til besætningen for at sikre, at de er orienterede om situationen og tilbyde dem bedst mulige assistance. Vores højeste prioritet lige nu er vores besætnings velbefindende, og vi gør alt, hvad der kan gøres for at løse den nuværende situation hurtigst muligt. Af hensyn til vores besætnings sikkerhed er vi for nuværende ikke i stand til at komme med yderligere informationer. Vi vil derfor gerne bede medierne respektere både den følsomme situation samt vores besætnings familiers privatliv.

Så snart vi er i besiddelse af yderligere relevante nyheder, vil de blive offentliggjort via Ritzau og være at finde på denne hjemmeside.

 
Press Release 1 - January 13, 2011

English

On Wednesday January 12th at 2.00 pm the captain of M/V Leopard called in that they were being fired upon by pirates approaching in two skiffs. After that there has been no communication with the vessel that was since drifting.

On Thursday January 13th late afternoon Naval Forces boarded M/V Leopard and took control of the vessel. A search of M/V Leopard revealed that no pirates were onboard and our crew is missing. Our main focus is now on the safe return of our crew, however, at present we do not hold any reliable information as to their whereabouts.

M/V Leopard is currently under control of the Naval Forces.


Danish

Onsdag den 12. januar kl. 14:00 blev vi kontaktet af kaptajnen på M/V Leopard, der informerede os, at de blev beskudt af pirater der nærmede sig i to små speed-både. Derefter har der ikke været nogen kontakt med skibet, der nu ligger stille.

I eftermiddag gik styrker fra et flådeskib ombord på M/V Leopard og tog kontrol med skibet. En gennemgang af M/V Leopard viste, at der ingen pirater var ombord og at besætningen ikke var at finde. Vores fokus er nu at få vished om besætningens situation og få dem sikkert hjem. Den nuværende situation er dog, at vi ikke er i besiddelse af bekræftet information om, hvor besætningen befinder sig.

M/V Leopard er p.t. under flådens kontrol.

Link til Den Maritime Haverikommisions redegørelse
Press Release 15 as PDF
Press Release 14 as PDF
Press Release 13 as PDF
Press Release 12 as PDF
Press Release 11 as PDF
Press Release 10 as PDF
Press Release 9 as PDF

Press Release 8 as PDF
Press Release 7 as PDF
Press Release 6 as PDF
Press Release 5 as PDF
Press Release 4 as PDF
Press Release 3 as PDF

Press Release 2 as PDF
Press Release 1 as PDF
Picture 1 - Leopard
Picture 2 - Leopard

Back to top